Bruk siden HTTP-verb til å opprette en liste over verb som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for. GET, POST og HEAD er eksempler på HTTP-verb.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Verb

Viser verbet som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Tillatt

Viser statusen for verbet, som er True hvis verbet er tillatt, eller False hvis det blir avslått.

Obs!  

Det er bare verb som vises i listen og har False angitt for Tillatt som blokkeres. Alle andre verb er tillatt.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Tillat verb

Åpner dialogboksen Tillat verb, der du kan legge til et verb i listen over tillatte verb.

Avslå verb

Åpner dialogboksen Avslå verb, der du kan legge til et verb i listen over avslåtte verb.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse