Bruk funksjonen Feilmeldingssider til å behandle en liste over egendefinerte HTTP-feilmeldinger.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Statuskode

Viser HTTP-statuskoden som feilmeldingssiden gjelder for.

Bane

Viser banen til feilsiden hvis du velger banetypen Fil, eller URL-adressen til den egendefinerte feilsiden hvis du bruker banetypen Kjør URL-adresse eller Omadressering.

Type

Viser banetypen (Fil, Kjør URL-adresse eller Omadresser URL-adresse) for feilsiden.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til egendefinert feilmeldingsside, der du kan legge til en egendefinert feil i listen over HTTP-feil.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger egendefinert feilmeldingsside, der du kan redigere den valgte, egendefinerte feilen.

Endre statuskode

Aktiverer Statuskode-feltet for det valgte listeelementet slik at du kan endre statuskoden som feilsiden gjelder for.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for feilsider, der du kan konfigurere innstillinger som gjelder for den fullstendige funksjonen Feilsider.

Se også


Innholdsfortegnelse