Bruk dialogboksene Legg til egendefinert HTTP-svarhode og Rediger egendefinert HTTP-svarhode til å legge til eller redigere navn og verdipar som inneholder informasjon om en forespurt side. Du kan for eksempel opprette et egendefinert hode kalt "forfatter", som inneholder navnet på innholdsforfatteren for et område.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn navnedelen av et navn-verdipar for et HTTP-svarhode.

Verdi

Skriv inn verdidelen av et navn-verdipar for et HTTP-svarhode.

Se også


Innholdsfortegnelse