Bruk dialogboksen Tillat bruker til å tillate IIS Manager-brukere, Windows-brukere eller medlemmer av Windows-grupper til å koble til et område eller en applikasjon. Brukere kan konfigurere delegerte funksjoner på alle områder og applikasjoner som du gir dem tilgang til.

Elementliste for grensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Windows

Velg dette alternativet når du vil tillate at en Windows-bruker eller medlemmer av en Windows-gruppe kobler til området eller applikasjonen. Når du velger dette alternativet, må Windows-kontoen allerede være opprettet på webserveren eller domenet som serveren er en del av.

IIS-behandling

Velg dette alternativet når du vil tillate at en IIS Manager-bruker kobler til området eller applikasjonen. Når du velger dette alternativet, må IIS Manager-brukerkontoen allerede være opprettet på servernivået i IIS Manager.

Obs!  

Dette alternativet aktiveres bare når du konfigurerer behandlingstjenesten til å godta tilkoblinger fra både Windows-brukere og IIS Manager-brukere.

Velg

Hvis du valgte alternativet Windows, klikker du Velg for å åpne dialogboksen Velg bruker eller gruppe og søke etter en Windows-bruker eller -gruppe.

Obs!  

Hvis du vil inkludere Windows-grupper i et søk, klikker du Objekttyper og velger Grupper i dialogboksen Velg bruker eller gruppe. Deretter klikker du OK. Hvis datamaskinen i tillegg er en del av et domene og du vil søke etter brukere eller grupper i domenet, klikker du Plasseringer, velger en plassering og klikker deretter OK.

Hvis du valgte alternativet IIS-behandling, klikker du Velg for å åpne dialogboksen Brukere og velger én eller flere IIS Manager-brukere.

Se også


Innholdsfortegnelse