Bruk dialogboksen Legg til skjult segment til å legge til et URL-segment i listen over URL-segmenter som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for. Et URL-segment er en del av URL-banen som ligger mellom skråstrekene (/).

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Skjult segment

Angir URL-segmentet som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Obs!  

URL-segmenter som er i listen over skjulte segmenter, vises ikke i mappevisninger.

Se også


Innholdsfortegnelse