Bruk dialogboksen Angi felles HTTP-svarhoder for å konfigurere hoder som aktiverer HTTP keep-alive og angir når webinnholdet skal løpe ut.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver HTTP keep-alive

Velg dette alternativet for å holde en klient-/servertilkobling åpen på tvers av flere forespørsler til serveren. En åpen tilkobling forbedrer ytelsen når en klient foretar flere forespørsler for websideinnhold, fordi serveren raskere kan returnere innholdet for hver forespørsel.

Obs!  

Du må bruke HTTP keep-alive når du bruker integrert sikkerhet eller tilkoblingsbaserte godkjenningstjenester, for eksempel Integrert Windows-godkjenning.

Webinnhold utløper den

Velg dette alternativet for å konfigurere når webinnhold skal løpe ut. En webserver returnerer denne hodeverdien til en klientleser i et HTML-filhode. Leseren sammenligner den verdien med gjeldende dato for å vurdere om en side som er bufret på klientdatamaskinen, skal bufres, eller om en oppdatert side fra serveren skal forespørres.

Deretter velger du ett av følgende alternativer for å angi når innholdet løper ut:

  • Umiddelbart - innholdet løper ut umiddelbart etter at det er sendt. Denne innstillingen er best for innhold som inneholder sensitiv informasjon som du ikke vil skal bufres eller som oppdateres jevnlig.

  • Etter - angir hvor lang tid det skal gå før innholdet løper ut. Denne innstillingen er best for innhold som oppdateres jevnlig, for eksempel på daglig eller ukentlig basis. Skriv inn en verdi i boksen ved siden av, og velg én av følgende verdier fra listen: Sekund(er), Minutt(er), Time(r), Dag(er).

  • Den (i Coordinated Universal Time (UTC)) - angir nøyaktig dato og klokkeslett når innholdet skal løpe ut. Denne innstillingen er best for innhold som det forventes ikke endres jevnlig.

Se også


Innholdsfortegnelse