Du kan konfigurere standard HTTP-innstillinger for å gi en bedre brukeropplevelse til besøkende på webområdet Du kan for eksempel konfigurere IIS til å returnere egendefinerte feilmeldinger når en HTTP-feil oppstår. Egendefinerte feilmeldinger kan gi en mer vennligsinnet eller informativ tilbakemelding. Du kan også konfigurere IIS til å betjene enten et standarddokument eller en liste over alle dokumentene som er tilgjengelige fra serveren. Kunder som ikke angir navnet på et dokument, blir vist en standardside eller en liste over tilgjengelige sider, avhengig av konfigurasjonen av HTTP-innstillingene.

Merknader

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Konfigurer om IIS skal returnere egendefinerte eller detaljerte feilmeldinger når en HTTP-feil oppstår, og legg til egendefinerte feilsider for bestemte HTTP-feil.

Konfigurere feilsider

Avmerkingsboks

Konfigurer en liste over standarddokumenter som kan returneres til klienter som ikke angir et dokumentnavn i en forespørsel, og – avhengig av behov – aktiver eller deaktiver denne funksjonen for bestemte områder, applikasjoner eller mapper.

Konfigurere standarddokumenter

Avmerkingsboks

Konfigurer om en mappeliste skal returneres til klienter som ikke angir et dokumentnavn i en forespørsel, og – avhengig av behov – aktiver eller deaktiver denne funksjonen for bestemte områder, applikasjoner eller mapper.

Konfigurere Mappevisning

Avmerkingsboks

Konfigurer egendefinerte hoder som skal inkluderes i serverens HTTP-svarhoder.

Konfigurere HTTP-svarhoder

Avmerkingsboks

Angi innholdstypene som kan betjenes av en webleser eller e-postklient ved å konfigurere MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions) på serveren.

Konfigurere MIME-typer

Avmerkingsboks

Konfigurer innstillinger for omadressering for å omadressere klienter til en annen mappe enn den forespurte mappen, eller for å omadressere klientene til en annen URL-adresse.

Konfigurere HTTP-omadressering

Se også


Innholdsfortegnelse