Bruk dialogboksene Legg til programutvalg og Rediger programutvalg til å opprette eller redigere et programutvalg. Et programutvalg er en gruppe med én eller flere URL-adresser som betjenes av en arbeidsprosess eller et sett med arbeidsprosesser. Programutvalg angir grenser for programmene de inneholder. Disse grensene forhindrer at programmer i ett programutvalg påvirker programmer i et annet programutvalg.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn et unikt, egendefinert navn for applikasjonsutvalget. Du kan bruke dette navnet til enkelt å identifisere applikasjonsutvalget senere, og til å forenkle tilordningen av applikasjoner til applikasjonsutvalget.

Obs!  

Du kan ikke gi nytt navn til et applikasjonsutvalg fra dialogboksen Rediger applikasjonsutvalg. Hvis du vil gi nytt navn til et applikasjonsutvalg, bruker du handlingen Gi nytt navn i Handlinger-ruten på funksjonssiden Applikasjonsutvalg.

.NET Framework-versjon

Velg versjonen av .NET Framework som skal lastes av dette applikasjonsutvalget. Hvis applikasjonene du vil tilordne til dette applikasjonsutvalget, ikke inneholder behandlet kode, velger du alternativet Ingen behandlet kode fra listen.

Et programutvalg kan bare laste inn én versjon av .NET Framework. Alle programmer i programutvalget må bruke samme versjon.

Obs!  

Hvis du velger .NET Framework versjon 1.1, blir listen Behandlet pipeline-modus deaktivert. Hvis du i tillegg kjører IIS 7 på 64-biters Windows, og du har installert .NET Framework versjon 1.1, vises ikke verdien i listen .NET Framework-versjon når du legger til eller redigerer et applikasjonsutvalg. Dette skyldes at .NET Framework versjon 1.1 installeres i Framework-mappen, mens IIS leser verdier fra Framework64-mappen på 64-biters Windows. Du må sette attributtet managedRuntimeVersion til v1.1 for applikasjonsutvalget i konfigurasjonsfilen direkte eller ved hjelp av et verktøy, for eksempel Appcmd.exe.

Behandlet pipeline-modus

Velg én av følgende verdier fra listen for å angi hvordan IIS skal behandle forespørsler for behandlet innhold:

  • Integrert - IIS behandler forespørsler for behandlet innhold ved hjelp av den integrerte forespørselsbehandlede pipelinen for IIS og ASP.NET.

  • Klassisk - IIS behandler forespørsler for behandlet innhold ved hjelp av de atskilte forespørselsbehandlede pipelinene for IIS og ASP.NET. Bruk denne modusen bare når applikasjonene i applikasjonsutvalget ikke kan kjøre i Integrert modus.

Start programutvalg øyeblikkelig

Velg dette alternativet for å starte applikasjonsutvalget når WAS-tjenesten (Windows Process Activation Service) startes. Hvis du deaktiverer automatisk oppstart, må du starte programutvalget manuelt. Ellers vil forespørsler til programmer i programutvalget, returnere HTTP-feilmelding 503 om at tjenesten er utilgjengelig.

Se også


Innholdsfortegnelse