Bruk funksjonssiden Begrensninger for ISAPI og CGI for å behandle en liste over begrensninger for ISAPI- og CGI-programmer.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Beskrivelse

Viser en beskrivelse av ISAPI- eller CGI-programmet.

Begrensning

Viser om det angitte programmet har tillatelse til å kjøre.

Bane

Viser banen til DLL- eller EXE-filen.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Bruk dialogboksen Legg til ISAPI- eller CGI-begrensning, der du kan behandle begrensninger til CGI- eller ISAPI-programmer (EXE- eller DLL-programmer).

Avslå

Angir begrensningsinnstillingen for et CGI- eller ISAPI-program (EXE- eller DLL-program). Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Tillat

Angir begrensningsinnstillingen for et CGI- eller ISAPI-program (EXE- eller DLL-program). Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger ISAPI- eller CGI-begrensning, der du kan behandle begrensninger til CGI- eller ISAPI-programmer (EXE- eller DLL-programmer). Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for ISAPI- og CGI-begrensninger, der du kan konfigurere innstillinger som gjelder for den fullstendige funksjonen for ISAPI- og CGI-begrensninger.

Se også


Innholdsfortegnelse