Bruk FTP-dialogboksen Legg til avslagssekvens til å legge til en URL-sekvens i listen over URL-sekvenser som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

URL-sekvens

Angir URL-sekvensen som FTP-tjenesten avslår tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse