השתמש בתיבת הדו-שיח של FTP הוספת רצף תגובות לדחייה כדי להוסיף רצף כתובות URL לרשימת רצפי כתובות URL שעבורם שירות ה- FTP ידחה גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

רצף כתובות URL

ציון רצף כתובות ה- URL של FTP שעבורו שירות ה- FTP ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים