השתמש בתיבת הדו-שיח זהות מאגר יישומים כדי להגדיר את החשבון שבו יפעל תהליך עובד של מאגר יישומים. באפשרותך לבחור באחד מחשבונות האבטחה המוגדרים מראש או להגדיר חשבון מותאם אישית.

הערה

אם אתה משתמש בזהות, ודא כי חשבון המשתמש שתציין הוא חבר בקבוצה IIS_IUSRS בשרת האינטרנט כך שלחשבון יש גישה מתאימה למשאבים. בנוסף, כאשר תשתמש באימות Windows ובאימות Kerberos בסביבת העבודה שלך, ייתכן שיהיה עליך לרשום שם ראשי של שירות (SPN) עם בקר התחום (DC).

כדי להגדיר זהות של מאגר יישומים
 1. בדף התכונות מאגרי יישומים, בחר מאגר יישומים מתוך הרשימה.

 2. בחלונית פעולות, לחץ על הגדרות מתקדמות.

 3. תחת מודל התהליך, אתר את השדה זהות ולחץ על (לחצן 'מאפיינים') כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח זהות מאגר יישומים.

 4. בחר אפשרות זהות:

  • בחר חשבון מוכלל כדי להשתמש בחשבון אבטחה מוגדר מראש ולאחר מכן בחר באחד מהחשבונות מתוך הרשימה.

  • בחר חשבון מותאם אישית כדי להגדיר חשבון מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על קבע כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח קביעת אישורים שבה באפשרותך לציין את שם המשתמש והסיסמה עבור החשבון.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

חשבון מוכלל

בחר באפשרות זו כדי להשתמש באחד מחשבונות האבטחה המוגדרים מראש. לאחר מכן בחר באחד מהחשבונות הבאים:

 • ApplicationPoolIdentity – כברירת מחדל, האפשרות חשבון 'זהות מאגר יישום' נבחרת. חשבון 'זהות מאגר יישום' נוצר באופן דינאמי כאשר מאגר יישום מותחל, ולפיכך חשבון זה מספק את האבטחה מרבית ליישומים שלך.

 • שירות מקומי - החשבון 'שירות מקומי' הוא חבר בקבוצה 'משתמשים' וכולל את אותן זכויות משתמש כמו חשבון 'שירות רשת', אך חשבון 'שירות מקומי' מוגבל למחשב המקומי. השתמש בחשבון זה כאשר תהליך עובד במאגר היישומים אינו דורש גישה חיצונית לשרת האינטרנט שבו הוא פועל.

 • מערכת מקומית - החשבון 'מערכת מקומית' כולל את כל זכויות הגישה, ומהווה חלק מהקבוצה 'מנהלים' בשרת האינטרנט. כאשר הדבר אפשרי, הימנע משימוש בחשבון 'מערכת מקומית' מאחר שהוא מטיל סיכון אבטחה חמור יותר על שרת האינטרנט.

 • NetworkServiceהחשבון 'שירות רשת' זה חבר בקבוצה 'משתמשים' וכולל זכויות משתמש הדרושות להפעלת יישומים. חשבון זה יכול לפעול ברשת מבוססת Active Directory באמצעות האישורים של חשבון המחשב.

חשבון מותאם אישית

בחר באפשרות זו כדי להגדיר חשבון מותאם אישית. לאחר מכן לחץ על לחצן קבע כדי להגדיר את שם המשתמש והסיסמה עבור החשבון.

קבע

פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת אישורים שבה באפשרותך לציין אישורים עבור החשבון המותאם אישית.

שם משתמש

הקלד את הכינוי של חשבון המשתמש שבמסגרתו ברצונך שתהליך העובד יפעל.

סיסמה

הקלד את הסיסמה עבור חשבון המשתמש שציינת בתיבה שם משתמש.

אשר סיסמה

הקלד שוב את הסיסמה עבור חשבון המשתמש שציינת בתיבה שם משתמש.

למידע נוסף


תוכן העניינים