השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת ספק אימות מותאם אישית או עריכת ספק אימות מותאם אישית כדי להוסיף ספקי אימות מותאמים אישית חדשים של FTP לשרת FTP, או כדי לערוך את ההגדרות עבור ספק אימות מותאם אישית של FTP שכבר הוספת לשרת FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם

ציון השם שיוצג ברשימה בחר ספק מותאם אישית רשום אחד או יותר עבור תיבת הדו-שיח תיבת הדו-שיח 'ספקים מותאמים אישית' של FTP.

מזהה מחלקה

ציון שם המחלקה או ה- GUID עבור מחלקת COM בעת שימוש באפשרות Native Provider (COM).

סוג

ציון הסוג המנוהל עבור מחלקת .NET בעת שימוש באפשרות ספק מנוהל (.NET).

תחום יישום:

ציון תחום היישום עבור מחלקת .NET בעת שימוש באפשרות ספק מנוהל (.NET).

הערה

כאשר תקבע את ההגדרות של אימות FTP, יהיה עליך לקבוע גם את ההגדרות של הרשאות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים