השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת אישורי אימות אנונימיים כדי לציין את האישורים לשימוש עבור אימות משתמש אנונימי.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

ציון חשבון המשתמש עבור אימות משתמש אנונימי.

סיסמה

ציון הסיסמה עבור חשבון המשתמש.

אשר סיסמה

אישור הסיסמה עבור חשבון המשתמש.


תוכן העניינים