השתמש בדף האשף ציון פרטי חיבור של שרת כדי לציין את שם השרת שאליו ברצונך להתחבר ב- מנהל IIS.

אם תקבל שגיאה כאשר תנסה להתחבר לשרת, בדוק את הבעיות האפשריות הבאות:

  • טעית בהקלדת ערך, כגון שם השרת או אישורי המשתמש.

  • בשרת האינטרנט שאליו אתה מתחבר לא פועל IIS 7. לא ניתן להשתמש ב- מנהל IIS ב- IIS 7 כדי להתחבר לשרת אינטרנט שבו פועלת גירסה קודמת של IIS.

  • שירות הניהול אינו מופעל בשרת האינטרנט.

  • כלל חומת אש מונע את החיבור.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם שרת

הקלד את שם השרת שאליו ברצונך להתחבר. אם השרת משתמש ביציאה שונה מ- 8172 (יצירת ברירת המחדל המוגדרת עבור שירות הניהול), הקלד את שם השרת ואת מספר היציאה והפרד ביניהם באמצעות נקודתיים (:). לדוגמה, הקלד contoso:8080 כדי להתחבר לשרת בשם contoso כאשר שירת הניהול מוגדר לקבל חיבורים ביציאה 8080. לחלופין, באפשרותך להקליד כתובת IPv4 או IPv6 בתוך סוגריים מרובעים ([]).

למידע נוסף


תוכן העניינים