Brug guidesiden Angiv oplysninger om serverforbindelsen til at specificere navnet på serveren, du vil oprette forbindelse til i IIS Manager.

Hvis du modtager en fejl, når du forsøger at få forbindelse til serveren, skal du kontrollere følgene mulige årsager:

  • Du har skrevet en værdi forkert, f.eks. servernavnet eller brugerlegitimationen.

  • Webserveren, du vil oprette forbindelse til, kører ikke IIS 7. Du kan ikke bruge IIS Manager i IIS 7 til at oprette forbindelse til en server, der kører en ældre version af IIS.

  • Administrationstjenesten er ikke startet på webserveren.

  • En firewall-regel forhindrer forbindelsen.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Servernavn

Skriv navnet på den server, som du vil oprette forbindelse til. Hvis serveren bruger en anden port end 8172 (standardporten, der er konfigureret til administrationstjenesten), skal du skrive servernavnet og portnummeret adskilt af et kolon (:). Du skal eksempelvis skrive contoso:8080 for at oprette forbindelse til en server ved navn contoso med administrationstjenesten konfigureret til at acceptere forbindelser på port 8080. Du kan også skrive IPv4- eller IPv6-adressen i kantede parenteser ([]).

Se også


Indholdsfortegnelse