Brug dialogboksene Tilføj programindstilling og Rediger programindstilling til at tilføje eller redigere globale variabler, der lagres på en central placering. Der kan opnås adgang til disse navne-/værdipar fra enhver placering i programmet.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Definerer et entydigt navn for programindstillingen.

Værdi

Definerer en værdi for programindstillingen.

Se også


Indholdsfortegnelse