Brug siden Skjulte segmenter til at angive listen over URL-segmenter, som modulet til anmodningsfiltrering skal afvise adgang og udelukke fra mappevisninger. Et URL-segment er den del af URL-adressestien, der står mellem skråstregerne (/).

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på denne funktionsside og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Segment

Viser det URL-adressesegment, som tjenesten til anmodningsfiltrering vil afvise adgang for og ikke vil vise i mappevisninger.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tilføj skjult segment

Åbner dialogboksen Tilføj skjult segment, hvor du kan føje et skjult segment til listen over skjulte segmenter.

Der er almindelige elementer under Siden Anmodningsfiltrering.

Se også


Indholdsfortegnelse