Brug funktionen IIS Manager-tilladelser til at administrere -brugere, Windows-brugere og medlemmer af Windows-grupper, som har tilladelse til at oprette forbindelse til et sted eller et program. Brugere kan konfigurere uddelegerede funktioner på alle steder og i alle programmer, som de har fået tilladelse til via siden IIS Manager-tilladelser.

Dette modul er kun tilgængeligt for serverforbindelser. Når du åbner funktionen på servernuveauet i IIS Manager, kan du få vist de brugere, der har fået tilladelse til samtlige steder og programmer på webserveren, og du kan vælge en bruger for at fjerne brugerens tilladelse til et sted eller program. Hvis du vil give en bruger tilladelse til et sted eller program, skal du vælge stedet eller programmet og derefter åbne funktionen IIS Manager-tilladelser for at konfigurere de brugere, der har tilladelse til at oprette forbindelse til stedet eller programmet.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser det brugernavn, der bruges til at oprette forbindelse til steder eller programmer i IIS Manager.

Sti

Viser stien til objektet, som administratoren kan administrere. Stien kan være navnet på et sted, f.eks. Standardwebsted, eller stien til et program på standardwebstedet, f.eks. Standardwebsted/kalender.

Niveau

Viser administratorens niveau. De mulige værdier er Sted eller Program.

Type

Viser den legitimationstype, som administratoren anvender. Værdien kan være:

  • Windows-gruppe: Hvis brugeren er medlem af en Windows-gruppe på serveren.

  • Windows-bruger: Hvis brugeren er en Windows-bruger på serveren.

  • IIS Manager-bruger: Hvis brugeren ikke er Windows-bruger eller medlem af nogen Windows-grupper på serveren. IIS Manager-legitimationsoplysninger er specifikke for IIS og anerkendes ikke af Windows eller andre programmer på serveren.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Tillad bruger

Åbner dialogboksen Tillad bruger, hvor du kan vælge en bruger og give vedkommende tilladelse til at oprette forbindelse til et sted eller et program.

Afvis bruger

Fjerner den valgte bruger fra listen IIS Manager-tilladelser.

Vis alle brugere

Viser brugere på det aktuelle niveau og på lavere niveauer.

Vis kun stedbrugere eller Vis kun programbrugere

Viser kun brugere på det aktuelle niveau.

Se også


Indholdsfortegnelse