Brug funktionssiden Funktionsdelegering til at konfigurere delegeringstilstanden for IIS Manager-funktioner for steder og programmer på din webserver i Windows Vista® og Windows Server® 2008. Når du konfigurerer en funktions delegeringstilstand fra IIS Manager, angiver du, om funktionens relaterede konfigurationsafsnit er låst eller låst op i konfigurationsfilerne på serverniveau (ApplicationHost.config og root Web.config) for IIS 7. Når du låser en funktion, kan konfigurationen kun læses fra og skrives til konfigurationsfilen på serverniveau for den pågældende funktion. Du kan dog låse en funktion op, når konfigurationen skal læses fra og skrives til konfigurationsfiler på lavere niveau, f.eks. en Web.config-fil på stedet eller i programmet.

Bemærk!

Når du konfigurerer en funktions delegeringstilstand fra IIS Manager, har du kun kontrol over konfigurationsafsnittene og de tilsvarende niveauer, hvorpå indstillingerne kan indstilles i konfigurationsfilerne.

Ved at bruge Web.config-filer til at læse og gemme konfigurationsindstillinger for bestemte funktioner eller alle funktioner på stederne eller i programmerne, kan du nemt kopiere konfigurationen fra én computer til en anden. Du kan f.eks. udvikle et program på en udviklings- eller testcomputer og angive, at visse funktioner i det pågældende program skal skrives til Web.config. På denne måde kan du nemt pakke alt indhold i programmet, herunder konfigurationsfilen, og overføre det til en anden computer.

Vigtigt!

Hvis du udvikler et sted eller program til et produktionsmiljø, skal du kontakte en administrator af produktionscomputeren og finde ud af, om de funktioner, du konfigurerer i stedets eller programmets Web.config, kan låses op i produktionsmiljøet. Hvis den funktion, du konfigurerer i Web.config, er låst i produktionsmiljøet, kan der opstå kørselsfejl, fordi konfigurationen, du har valgt, er ugyldig.

I Windows Server 2008 er Funktionsdelegering parret med funktionerne IIS Manager-brugere og IIS Manager-tilladelser, så brugere, der ikke er administratorer, kan få vist og konfigurere delegerede funktioner på deres steder eller i deres programmer vha. IIS Manager. En funktions delegeringstilstand bestemmer, om brugere kan konfigurere funktionen på deres steder og i deres programmer. Hvis du f.eks. vil lade brugere konfigurere dataforbindelsesstrenge, skal du vælge Forbindelsesstrenge på listen på siden Funktionsdelegering og derefter klikke på Læsning/skrivning i ruden Handlinger eller højreklikke på menuen.

Siden Funktionsdelegering påvirker alle steder og programmer på webserveren. De indstillinger for Funktionsdelegering, du konfigurerer på serverniveauet, gælder for samtlige steder på serveren, mens de indstillinger, du indstiller på stedniveau, gælder for programmerne på stedet. Hvis du vil konfigurere delegeringstilstande for funktioner på et bestemt sted eller i et bestemt program, kan du bruge siderne Brugerdefineret steddelegering og brugerdefineret programdelegering.

Advarsel!

Hvis du har konfigureret delegeringstilstande for funktioner, og du senere vil ændre disse tilstande, skal du kontrollere, hvordan funktionerne er delegeret på lavere niveauer i konfigurationen, for at sikre, at du er opmærksom på, hvordan ændringerne vil påvirke funktionerne på lavere niveauer. Hvis du eksempelvis oprindeligt har konfigureret en funktion som Skrivebeskyttet for steder, og en bruger på stedniveau har konfigureret en mere restriktiv indstilling ved at fjerne delegeringen af den pågældende funktion, kan du utilsigtet komme til at ændre tilstanden, som brugeren har indstillet, hvis du konfigurerer funktionen som Læsning/Skrivning på det overordnede niveau. Den bedste fremgangsmåde er at benytte en testcomputer til at kontrollere, hvordan ændringer i delegeringstilstandene påvirker miljøet, før du foretager ændringer i en produktionsmiljø.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på brugergrænsefladefunktionen i IIS Manager. Vælg en funktion, og klik derefter på den ønskede delegeringstilstand i ruden Handlinger eller i genvejsmenuen.

Delegering

Viser delegeringstilstanden for brugergrænsefladefunktionen på lavere niveauer.

Elementer i handlingsruden

I følgende tabel beskrives de delegeringsindstillinger, der er tilgængelige for IIS 7-funktioner i IIS Manager, samt hvordan delegeringsindstillingerne påvirker konfigurationsfilerne og brugergrænsefladen. Disse funktioner er konfigurationsbaserede funktioner. Hvis du udbygger IIS Manager med tredjepartsfunktioner, kan dine delegeringstilstande variere i forhold til denne tabel, hvis der er tale om brugerdefinerede delegeringstilstande. Derudover kan individuelle funktioner, du konfigurerer på siden Funktionsdelegering, være protokolspecifikke og dermed ikke nødvendigvis gælde for alle stedet og programmer.

DelegeringsindstillingBeskrivelse til Windows Vista-operativsystemerBeskrivelse til Windows Server 2008-operativsystemer

Læsning/skrivning

Hvis du vælger Læsning/Skrivningfor en funktion, kan du låse op for funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer for den pågældende funktion vil derefter blive læst fra og skrevet til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Hvis du vælger Læsning/Skrivningfor en funktion, kan du låse op for funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer for den pågældende funktion vil derefter blive læst fra og skrevet til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Når du konfigurerer en funktion som Læsning/skrivning, kan brugere, der ikke er administratorer, endvidere se og konfigurere funktionen i IIS Manager for steder eller programmer, de har tilladelse til at oprette forbindelse til.

Skrivebeskyttet

Hvis du vælger Skrivebeskyttetfor en funktion, kan du låse funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Bemærk!

Hvis du angiver konfigurationsindstillinger for en funktion i en Web.config-fil, men funktionen er Skrivebeskyttet, vises en fejl, hvis du forsøger at konfigurere funktionen på steds- eller programniveau, og du modtager kørselsfejl på stederne og -programmerne.

Hvis du vælger Skrivebeskyttetfor en funktion, kan du låse funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Herudover kan brugere, der ikke er administratorer, ikke konfigurere funktionen i IIS Manager for deres steder eller programmer, men de kan se funktionen som skrivebeskyttet i IIS Manager for at finde ud af, hvordan funktionen er konfigureret i konfigurationsfilen på serverniveauet.

Bemærk!

Hvis du angiver konfigurationsindstillinger for en funktion i en Web.config-fil, men funktionen er Skrivebeskyttet, vises en fejl, hvis du forsøger at konfigurere funktionen på steds- eller programniveau, og du modtager kørselsfejl på stederne og -programmerne.

Ikke delegeret

Hvis du vælger Ikke delegeret for en funktion, kan du låse for funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke læses fra eller skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Hvis du vælger Ikke delegeret for en funktion, kan du låse for funktionens relaterede konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke læses fra eller skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer.

Herudover kan brugere, der ikke er administratorer, ikke se funktionen i IIS Manager, og de vil ikke kunne konfigurere funktionen på steds- eller programniveauer.

Nulstil til nedarvet

Hvis du vælger Nulstil til nedarvet til en funktion, nedarver funktionen delegeringstilstanden, der er indstillet for det overordnede niveau.

Hvis du vælger Nulstil til nedarvet til en funktion, nedarver funktionen delegeringstilstanden, der er indstillet for det overordnede niveau.

Konfiguration her læse-/skriveadgang

Hvis du vælger Læsning/skrivning af konfiguration for en funktion, kan du låse op for funktionens konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer for den pågældende funktion vil derefter blive læst fra og skrevet til Web.config-filer på steder eller i programmer. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Hvis du vælger Læsning/skrivning af konfiguration for en funktion, kan du låse op for funktionens konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer for den pågældende funktion vil derefter blive læst fra og skrevet til Web.config-filer på steder eller i programmer. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Skrivebeskyttet konfiguration

Hvis du vælger Skrivebeskyttet konfiguration for en funktion, låser du funktionens konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer. Programmet kan imidlertid fortsat skrive til databasen. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Hvis du vælger Skrivebeskyttet konfiguration for en funktion, låser du funktionens konfigurationsafsnit i konfigurationsfilen på serverniveauet. Konfigurationsændringer kan ikke skrives til Web.config-filer på steder eller i programmer. Programmet kan imidlertid fortsat skrive til databasen. Denne indstilling er kun tilgængelig for funktioner som f.eks. .NET-brugere og .NET-roller, som har konfiguration i både en konfigurationsfil og en database.

Bemærk!

Denne indstilling påvirker ikke databasetilladelserne.

Nulstil al delegering

Nulstiller delegeringstilstandene for alle funktionerne til tilstandene i det overordnede niveau. På serverniveauet indstiller dette delegeringstilsstandene til tilstandene, der er specificeret i overrideModeDefault-indstillingerne i konfigurationsfilen på serverniveauet.

Nulstiller delegeringstilstandene for alle funktionerne til tilstandene i det overordnede niveau. På serverniveauet indstiller dette delegeringstilsstandene til tilstandene, der er specificeret i overrideModeDefault-indstillingerne i konfigurationsfilen på serverniveauet.

Brugerdefineret steddelegering or Brugerdefineret programdelegering

Ikke tilgængelig.

Åbner funktionenssiden Brugerdefineret steddelegering eller funktionssiden Brugerdefineret programdelegering, hvor du kan konfigurere brugerdefinerede delegeringstilstande for et bestemt sted eller i et bestemt program.

Se også


Indholdsfortegnelse