Brug funktionssiden FTP-logføring til at konfigurere logføringsfunktioner på server- eller stedniveauet og til at konfigurere logføringsindstillinger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Én logfil pr.

Angiver, om der skal bruges en enkelt logfil til hele FTP-serveren eller separate logfiler fra sted til sted. Valgmulighederne er:

Server – Angiver, at du bruger en enkelt logfil til hele FTP-serveren.

Websted – Angiver, at du bruger separate logfiler for hvert FTP-sted.

Bemærk!

Det kan være nyttigt at bruge en enkelt logfil til serveren, når du bruger logparsingfunktioner, men det kan medføre større logfiler, der kan påvirke FTP-serverens overordnede ydeevne.

Vælg W3C-felter

Viser dialogboksen Oplysninger, der skal logføres.

Bemærk!

Denne version af FTP-serveren understøtter kun udvidet W3C-logfilformat.

Mappe

Angiver basismappen, hvor logfiler skal gemmes.

Bemærk!

Når du bruger separate logfiler fra sted til sted, tilføjes basismappen med tjenestenavn og entydigt id for stedet. F.eks. kan følgende id'er tilføjes: FTPSVC1 eller FTPSVC2.

Kodning

Angiver filkodning for logfiler. Valgmulighederne er:

UTF8 – Giver mulighed for både enkelt-byte- og multibyte-tegn i én streng.

ANSI – Giver kun mulighed for enkelt-byte-tegn i en streng.

Bemærk!

UTF8-kodede logfiler giver dig mulighed for at læse tekstbaserede poster på et andet sprog end engelsk. Desuden bør du aktivere UTF-8-kodning af logindhold, hvis din FTP-server betjener URL-adresser på andre sprog end det, der understøttes af serverens standardkodeside.

Tidsplan

Angiver oprettelse af nye logfiler, der er baseret på et fast tidsinterval. Valgmulighederne er:

  • Hver time: Der oprettes en ny logfil hver time.

  • Hver dag: Der oprettes en ny logfil dagligt.

  • Hver uge: Der oprettes en ny logfil hver uge.

  • Hver måned: Der oprettes en ny logfil hver måned.

Maks. filstørrelse (i byte)

Angiver, om der skal oprettes nye logfiler, når filstørrelsen overskrider den maksimale filstørrelse, der er angivet i boksen Maksimal filstørrelse.

Opret ikke nye logfiler

Angiver, at du bruger den aktuelle logfil uden at oprette en ny. Hvis denne indstilling vælges, angives størrelsen af den aktuelle logfil til ubegrænset.

Bemærk!

Det kan være nyttigt at bruge en enkelt logfil til stedet, når du bruger logparsingfunktioner, men det kan medføre større logfiler, der kan påvirke FTP-serverens overordnede ydeevne.

Brug lokal tid ved navngivning af nye logfiler

Angiver rotation af de logfiler, der er baseret på den lokale tidszone (hvis indstillingen Tidsplan bruges) i stedet for UTC-tid (Coordinated Universal Time). Som standard skifter logfiler ved midnat UTC-tid i stedet for ved midnat ifølge den lokale tidszone.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Deaktiver

Deaktiverer funktionen.

Vis logfiler

Åbner logfilmappen.


Indholdsfortegnelse