Brug dialogboksen W3C Logging Fields til at vælge de oplysninger, du vil medtage i logfilerne. Denne dialogboks er kun tilgængelig, når du vælger W3C på rullelisten Format på funktionssiden Logføring.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Dato (dato)

Registrerer den dato, anmodningen kom på. Vælges som standard.

Klokkeslæt (klokkeslæt)

Registrerer det klokkeslæt i UTC (Coordinated Universal Time), som anmodningen kom på. Vælges som standard.

Klientens IP-adresse (c-ip)

Registrerer IP-adressen på den klient, der foretog anmodningen. Vælges som standard.

Brugernavn (cs-username)

Registrerer navnet på den godkendte bruger, som har fået adgang til serveren. Anonyme brugere angives vha. en bindestreg. Vælges som standard.

Navn på tjeneste (s-sitename)

Registrerer navnet på den internettjeneste og forekomstnummeret, der kørte på klienten på det tidspunkt, hvor forekomsten blev registreret.

Servernavn (s-computername)

Registrerer navnet på den server, hvor posten i logfilen blev genereret.

Serverens IP-adresse (s-ip)

Registrerer IP-adressen på den server, hvor posten i logfilen blev genereret. Vælges som standard.

Serverport (s-port)

Registrerer nummeret på den serverport, som er konfigureret til tjenesten. Vælges som standard.

Metode (cs-method)

Registrerer HTTP-metoden, f.eks. GET, der bruges til anmodningen. Vælges som standard.

URI-stamme (cs-uri-stem)

Registrerer den URI (Uniform Resource Identifier), der er mål for handlingen, f.eks. Default.htm. Vælges som standard.

URI-forespørgsel (cs-uri-query)

Registrerer de eventuelle forespørgsler, som klienten forsøger at udføre. En URI-forespørgsel er kun nødvendig for dynamiske sider. Vælges som standard.

Protokolstatus (sc-status)

Registrerer HTTP-statuskode. Vælges som standard.

Protokolstatus (sc-status)

Registrerer HTTP-understatuskode. Vælges som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Registrerer Windows-statuskode. Vælges som standard.

Byte sendt (sc-bytes)

Registrerer det antal byte, som serveren sendte.

Byte modtaget (cs-bytes)

Registrerer det antal byte, som serveren modtog.

Tid brugt (time-taken)

Registrerer den tid, handlingen tog, i millisekunder. Vælges som standard.

Protokolversion (cs-version)

Registrerer den protokolversion, HTTP eller FTP, som klienten brugte.

Vært (cs-host)

Registrerer værtsheadernavn, hvis det findes.

Bemærk!

Det værtsnavn, som du konfigurerer til dit websted, kan se lidt anderledes ud i logfilerne, fordi HTTP.sys registrerer værtsnavne med punycode-encoded format.

Brugeragent (cs(User-Agent))

Registrerer den browser, som anmodningen kom fra. Vælges som standard.

Cookie (cs(Cookie))

Registrerer indholdet af den sendte eller modtagne cookie.

Henvist fra (cs(Referer))

Registrerer det sted, som brugeren senest har besøgt. Dette websted indeholdt et link til det aktuelle websted.

Se også


Indholdsfortegnelse