Brug funktionssiden MIME-typer til at administrere en liste over MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions), så du kan identificere de indholdstyper, der kan leveres fra en webserver til en browser eller mail-klient.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Filtypenavn

Viser filens filtypenavn, f.eks. .chm.

MIME-type

Viser MIME-typen, f.eks. application/octet-stream.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj MIME-type, hvor du kan tilføje en ny MIME-type.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger MIME-type, hvor du kan redigere den valgte MIME-type.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse