Strona funkcji Typy MIME umożliwia zarządzanie listą typów MIME, dzięki czemu można określać typy zawartości, które mogą być wysyłane z serwera sieci Web do przeglądarek i klientów poczty.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenie

Wyświetla rozszerzenie nazwy pliku, na przykład chm.

Typ MIME

Wyświetla typ MIME, na przykład application/octet-stream.

Typ wpisu

Określa, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie typu MIME, w którym można dodać typ MIME.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie typu MIME, w którym można edytować wybrany typ MIME.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści