Strona funkcji Nagłówki odpowiedzi HTTP umożliwia zarządzanie listą par nazwa/wartość, które zawierają informacje o żądanej stronie, oraz konfigurowanie wspólnych nagłówków HTTP.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla część „nazwa” pary nazwa/wartość nagłówka odpowiedzi HTTP.

Wartość

Wyświetla część „wartość” pary nazwa/wartość nagłówka odpowiedzi HTTP.

Typ wpisu

Wskazuje, czy element jest lokalny, czy odziedziczony. Elementy lokalne są odczytywane z bieżącego pliku konfiguracji, a elementy odziedziczone – z nadrzędnego pliku konfiguracji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie niestandardowego nagłówka odpowiedzi HTTP, w którym można dodać nagłówek.

Ustaw wspólne nagłówki

Otwiera okno dialogowe Ustawianie wspólnych nagłówków odpowiedzi HTTP, w którym można konfigurować nagłówki związane z funkcją HTTP Keep-Alive i wygasaniem zawartości sieci Web.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie niestandardowego nagłówka odpowiedzi HTTP, w którym można edytować nagłówek. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści