Okno dialogowe Edytowanie użytkownika platformy .NET umożliwia zmodyfikowanie roli lub adresu e-mail użytkownika.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Określa unikatową tożsamość użytkownika.

Adres e-mail

Ustawia domyślny adres e-mail użytkownika.

Role

Określa role, do których należy użytkownik.

Zobacz też


Spis treści