Strona funkcji Użytkownicy platformy .NET umożliwia zarządzanie listą tożsamości użytkowników aplikacji.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla unikatową tożsamość użytkownika.

Adres e-mail

Wyświetla adres e-mail użytkownika.

Utworzono

Wyświetla datę utworzenia tożsamości użytkownika.

Ostatnie logowanie

Wyświetla datę ostatniego logowania użytkownika do aplikacji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera kreatora Szczegóły konta użytkownika platformy .NET, w którym można dodać nowego użytkownika.

Ustaw domyślnego dostawcę

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień użytkowników platformy .NET, umożliwiając ustawienie domyślnego dostawcy.

Resetuj hasło

Resetuje hasło wybranego użytkownika.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie użytkownika platformy .NET, w którym można edytować rolę lub adres e-mail użytkownika. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Dostawcy

Otwiera stronę funkcji Dostawcy.

Role

Otwiera stronę funkcji Role platformy .NET.

Zobacz też


Spis treści