Okna dialogowe Dodawanie typu MIME i Edytowanie typu MIME umożliwiają tworzenie i edytowanie typów MIME. Typy MIME pomagają klientom we właściwej obsłudze nowych rozszerzeń nazw plików. Jeśli usługi IIS nie rozpoznają rozszerzenia nazwy pliku żądanego przez klienta, wysyłają zawartość jako domyślny typ MIME, czyli jako aplikację. Ten typ MIME wskazuje, że plik zawiera dane aplikacji, i zwykle powoduje, że klienci nie są w stanie przetworzyć pliku.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Rozszerzenie

Wpisz rozszerzenie nazwy pliku. Jest to statyczne rozszerzenie nazwy pliku, na przykład chm.

Typ MIME

Wpisz typ MIME, na przykład application/octet-stream.

Zobacz też


Spis treści