Na stronie Reguły autoryzacji .NET można skonfigurować reguły autoryzowania użytkowników chcących uzyskać dostęp do witryn i aplikacji sieci Web. Opcje obejmują dodawanie reguł zezwalania i odmawiania oraz konfigurowanie użytkowników, ról i grup użytkowników, którym będzie udzielany dostęp do firmowej zawartości sieci Web.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Tryb

Pokazuje typ czynności uaktywnianej przez regułę autoryzacji w środowisku .NET. Możliwe wartości to Zezwalaj lub Odmów.

Użytkownicy

Lista użytkowników mających otwarty lub zablokowany dostęp do zawartości sieci Web wymienionej w regule autoryzacji w środowisku .NET.

Role

Lista ról mających otwarty lub zablokowany dostęp do zawartości sieci Web wymienionej w regule autoryzacji w środowisku .NET.

Zlecenia

Lista zleceń podlegających regule autoryzacji w środowisku .NET.

Typ wpisu

Pokazuje typ wpisu, jakiego dotyczy reguła autoryzacji w środowisku .NET.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj regułę Zezwalaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Zezwalaj, w którym można skonfigurować regułę pozwalającą na dostęp do zasobów sieci Web wybranym rolom, użytkownikom lub grupom użytkowników.

Dodaj regułę Odmów

Otwiera okno dialogowe Dodawanie reguły autoryzacji Odmów, w którym można skonfigurować regułę blokującą dostęp do zasobów sieci Web wybranym rolom, użytkownikom lub grupom użytkowników.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie reguły autoryzacji Zezwalaj lub Edytowanie reguły autoryzacji Odmów, w którym można zmodyfikować wybraną regułę autoryzacji w środowisku .NET.

Usuń

Usuwa wybraną regułę autoryzacji w środowisku .NET.

Zobacz też


Spis treści