Stránka Autorizační pravidla technologie .NET umožňuje konfigurovat pravidla pro autorizaci uživatelů při přístupu k webům a aplikacím. Můžete přidat pravidla Povolit nebo Odepřít a zadat uživatele, role nebo skupiny uživatelů, jimž má být povolen přístup k webovému obsahu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Režim

Zobrazí typ akce povolené autorizačním pravidlem technologie .NET. K dispozici jsou hodnoty Povolit nebo Odepřít.

Uživatelé

Zobrazí seznam uživatelů, jimž je na základě autorizačního pravidla technologie .NET povolen nebo odepřen přístup k webovému obsahu.

Role

Zobrazí role, jimž je na základě autorizačního pravidla technologie .NET povolen nebo odepřen přístup k webovému obsahu.

Akce

Zobrazí akce, na něž se vztahuje autorizační pravidlo technologie .NET.

Typ položky

Zobrazí typ položky pro autorizační pravidlo technologie .NET.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat pravidlo Povolit

Otevře dialogové okno Přidat autorizační pravidlo Povolit, pomocí kterého lze konfigurovat pravidlo umožňující povolit určitým rolím, uživatelům a skupinám uživatelů přístup k webovému obsahu.

Přidat pravidlo Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat autorizační pravidlo Odepřít, pomocí kterého lze konfigurovat pravidlo umožňující odepřít určitým rolím, uživatelům a skupinám uživatelů přístup k webovému obsahu.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit autorizační pravidlo Povolit nebo Upravit autorizační pravidlo Odepřít, v nichž lze změnit vybrané autorizační pravidlo technologie .NET.

Odebrat

Odebere vybrané autorizační pravidlo technologie .NET.

Další odkazy


Obsah