Na stránce funkce E-mail SMTP můžete nastavit doručení e-mailových zpráv z aplikací, které používají rozhraní API System.Net.Mail. Je možné nakonfigurovat e-mailovou adresu odesílatele pro odchozí zprávy a rozhodnout, zda se mají e-maily okamžitě doručit na online server SMTP nebo uložit na disk, ze kterého se později načtou při odložené operaci doručení.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

E-mailová adresa

Nastaví e-mailovou adresu, ze které budou odesílány e-mailové zprávy.

Doručit e-mail serveru SMTP

Nastaví prostředí System.Net.Mail pro okamžité doručení e-mailových zpráv na server SMTP.

Server SMTP

Definuje jedinečný název serveru SMTP.

Použít místního hostitele

Pro server SMTP nastaví název LocalHost. Nastavení názvu LocalHost znamená, že prostředí System.Net.Mail bude posílat e-maily na server SMTP v místním počítači.

Port

Nastaví port protokolu TCP, na kterém se bude prostředí System.Net.Mail připojovat k cílovému serveru SMTP. Standardním portem TCP pro protokol SMTP je port 25, který také představuje výchozí a doporučené nastavení.

Nastavení ověřování

Určuje režim ověřování a pověření (je-li vyžadováno serverem SMTP).

Není požadováno

Pro připojení k serveru SMTP není od uživatele vyžadováno uživatelské jméno a heslo.

Windows

Použije identitu aplikace. Toto nastavení použijte v případě, že konfigurujete inteligentního hostitele, který má přenášet zprávy po síti, nebo nastavujete server pro příjem e-mailů z interních serverů, jako je například podnikový intranet.

Zadat pověření

Vyžaduje platné uživatelské jméno a heslo. Pověření jsou po síti odesílána jako prostý text. Pověření zadáte kliknutím na tlačítko Nastavit. Do textového pole Uživatelské jméno je nutné zadat platné uživatelské jméno a do pole Heslo platné heslo. Heslo znovu zadejte do pole Potvrdit heslo a pak klikněte na tlačítko OK.

Uložit e-mail do výstupního adresáře

Nastaví prostředí System.Net.Mail tak, aby ukládalo e-mailové zprávy do složky na disku. Zprávy pak později doručí aplikace (například aplikace ASP.NET) nebo uživatel (například správce).

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah