Na stránce funkce Omezení podle adresy IPv4 nebo domény můžete určit a spravovat pravidla pro povolení nebo odepření přístupu k obsahu pro konkrétní IPv4 adresu, rozmezí IPv4 adres, pro název domény nebo pro názvy domén.

Chcete-li nastavit omezení na základě názvů domén, je třeba nejprve povolit omezení názvů domén kliknutím na položku Upravit nastavení funkcí v seznamu úloh a nastavením možnosti Povolit omezení přístupu názvem domény.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Režim

Zobrazuje typ pravidla. K dispozici jsou hodnoty Povolit nebo Odmítnout. Hodnota parametru Režim udává, zda dané pravidlo umožňuje nebo zakazuje přístup k webovému obsahu.

Žadatel

Zobrazí konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo názvy domén určené v dialogových oknech Přidat omezovací pravidlo Povolit a Přidat omezovací pravidlo Odmítnout. Přístup k obsahu lze povolit nebo odmítnout pro konkrétní žadatele.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat položku Povolit

Otevře dialogové okno Přidat omezovací pravidlo Povolit, ve kterém můžete určit pravidla pro povolení přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo název domény DNS.

Přidat položku Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat omezovací pravidlo Odmítnout, ve kterém můžete určit pravidla pro povolení přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo název domény DNS.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce dané funkce.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení omezení adresy IP a domény. V tomto dialogovém okně lze konfigurovat nastavení, které se vztahuje na celou funkci omezení adres IP a názvů domén.

Obnovit nadřazenou konfiguraci

Obnoví nastavení funkce převzaté z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při prohlížení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při prohlížení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu řadit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah