Dialogová okna Přidat autorizační pravidlo Povolit, Upravit autorizační pravidlo Povolit, Přidat autorizační pravidlo Odepřít a Upravit autorizační pravidlo Odepřít umožňují přidat nebo odebrat vlastnosti autorizačních pravidel technologie .NET.

Další informace naleznete v tématu .Stránka Autorizační pravidla technologie .NET.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Všichni uživatelé

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro anonymní i ověřené uživatele.

Poznámka

Toto pravidlo je nutné umístit pod všechna pravidla, která udělují přístup k obsahu. Je-li toto pravidlo umístěno v seznamu pravidel jako první, bude přístup k obsahu zakázán všem uživatelům.

Všichni anonymní uživatelé

Tuto možnost vyberte, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro neověřené uživatele.

Poznámka

V případě, že použijete toto pravidlo, budou ověřeni pouze uživatelé, kteří mají platný uživatelský účet a heslo.

Určené role nebo skupiny uživatelů

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určité role nebo skupiny uživatelů.

Poznámka

V případě, že použijete toto pravidlo, budou ověřeni pouze členové uvedených rolí a skupin, kteří mají platný uživatelský účet a heslo pro základní nebo vlastní ověřování.

Zadaní uživatelé

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určitý uživatelský účet.

Poznámka

V případě, že použijete tuto možnost, budou ověřeni pouze uživatelé, kteří mají platný uživatelský účet a heslo pro základní nebo vlastní ověřování.

Použít toto pravidlo na určité akce

Tuto možnost vyberte, chcete-li dané autorizační pravidlo použít na specifické akce, jako je akce GET nebo POST.


Obsah