Chcete-li ve službě IIS nastavit protokolování událostí pro recyklování pracovního procesu, použijte stránku Protokolované události recyklace v průvodci Upravit nastavení recyklace fondu aplikací.

Službu IIS lze nakonfigurovat tak, aby byly do protokolu ukládány informace o událostech recyklace, které nakonfigurujete. Jedná se například o protokolování v pevném časovém intervalu nebo protokolování událostí recyklace, které probíhají při spuštění, jako je například stav, kdy se rozšíření ISAPI označí za nefunkční.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Pravidelné časové intervaly

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, ke kterému dochází v pravidelných časových intervalech. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je na předchozí stránce průvodce vybrána položka Pravidelné časové intervaly (v minutách) a je uveden časový interval.

Využití virtuální paměti

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, ke kterému dochází po využití určitého množství virtuální paměti. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je na předchozí stránce průvodce vybrána položka Využití virtuální paměti (kB) a je uveden počet kilobajtů.

Počet požadavků

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, ke kterému dochází po dosažení určitého počtu požadavků. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je na předchozí stránce průvodce vybrána položka Pevný počet požadavků a je uvedený počet požadavků.

Plánované časy

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, ke kterému dochází v určitých časech. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je na předchozí stránce průvodce vybrána položka Určitá doba a je uveden čas.

Využití soukromé paměti

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, ke kterému dochází po využití určitého množství fyzické paměti. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je na předchozí stránce průvodce vybrána položka Využití soukromé paměti (kB) a je uveden počet kilobajtů.

Na požádání

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost recyklování pracovního procesu, které jste při odstraňování potíží provedli pomocí modulu Správce služby IIS nebo nástroje Appcmd.exe.

Změny konfigurace

Tuto položku vyberte, chcete-li protokolovat událost v případě, že změna konfigurace způsobí recyklaci fondu aplikací.

Chybné rozhraní ISAPI

Tuto položku vyberte v případě, že chcete protokolovat událost, kdy rozšíření ISAPI oznámí pracovnímu procesu svůj nefunkční stav.

Další odkazy


Obsah