Na stránce funkce Role rozhraní .NET lze spravovat seznam skupin uživatelů. Skupiny uživatelů umožňují kategorizovat skupinu uživatelů a provádět operace týkající se zabezpečení, jako je například autorizace, s definovanou skupinou uživatelů.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty Seskupit podle v rozevíracím seznamu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje název role.

Uživatelé

Zobrazuje počet uživatelů přiřazených k dané roli.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat roli rozhraní .NET, ve kterém lze přidat názvy rolí k příslušnému zprostředkovateli.

Zobrazit uživatele

Otevře stránku funkce .NET Users s použitým filtrem pro vybranou roli.

Přejmenovat

Umožní upravovat vybranou roli.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Zakázat

Zakáže stránku funkce Role rozhraní .NET.

Nastavit výchozího zprostředkovatele

Otevře dialogové okno Upravit nastavení rolí rozhraní .NET, ve kterém lze nastavit výchozího zprostředkovatele.

Zprostředkovatelé

Otevře stránku funkce Zprostředkovatelé.

Další odkazy


Obsah