Na stránce funkce Omezení podle adresy IPv4 nebo domény můžete určit a spravovat pravidla pro povolení nebo odepření přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP, pro název domény nebo pro názvy domén.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Režim

Zobrazuje typ pravidla. K dispozici jsou hodnoty Povolit nebo Odmítnout. Hodnota parametru Režim udává, zda dané pravidlo umožňuje nebo zakazuje přístup k webovému obsahu.

Žadatel

Zobrazí konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo názvy domén určené v dialogových oknech Přidat omezovací pravidlo Povolit a Přidat omezovací pravidlo Odmítnout. Přístup k obsahu lze povolit nebo odmítnout pro konkrétní žadatele.

Typ položky

Zobrazí, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat položku Povolit

Otevře dialogové okno Přidat omezovací pravidlo Povolit, ve kterém můžete určit pravidla pro povolení přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo název domény DNS.

Přidat položku Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat omezovací pravidlo Odmítnout, ve kterém můžete určit pravidla pro povolení přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo název domény DNS.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení omezení adresy IP a domény. V tomto dialogovém okně lze konfigurovat nastavení, které se vztahuje na celou funkci omezení adres IP a názvů domén.

Obnovit zděděné

Vrátí nastavení funkce tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu třídit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah