Dialogové okno Hledání konfigurace umožňuje hledat požadované oddíly v konfiguračních souborech.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Najít oddíl

Zadejte cestu k oddílu, který chcete najít v konfiguračním souboru. Při zadávání jednotlivých znaků jsou výsledky hledání filtrovány tak, aby obsahovaly pouze vyhovující oddíly.

Levé podokno

Zobrazí výsledky hledání oddílu v hierarchickém nebo nestrukturovaném zobrazení.

Pravé podokno

Zobrazí hodnotu konfigurace z oddílu, který jste hledali v konfiguračním souboru.

Další odkazy


Obsah