Dialogové okno Povolit operaci slouží k přidání operace do seznamu akcí protokolu HTTP, u nichž modul filtrování požadavků umožní přístup. Dialogové okno Odepřít operaci slouží k přidání operace do seznamu akcí protokolu HTTP, u nichž modul filtrování požadavků odepře přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Akce

Určuje akci protokolu HTTP, pro kterou modul filtrování požadavků povolí nebo odepře přístup.

Další odkazy


Obsah