Na stránce průvodce Zadat pověření lze zadat pověření pro připojení k serveru, webu nebo aplikaci pomocí programu Správce služby IIS. Pověření zadaná na této stránce mohou být buď uživatelské účty systému Windows, nebo uživatelské účty programu Správce služby IIS.

Pokud během připojování k serveru dojde k chybě, zkontrolujte následující možné příčiny problémů:

  • Název serveru nebo pověření uživatele je špatně zadáno.

  • Na webovém serveru, ke kterému se pokoušíte připojit, není spuštěna služba IIS. Pomocí modulu Správce služby IIS se nelze ve službě IIS připojit k webovému serveru se spuštěnou předchozí verzí služby IIS.

  • Na webovém serveru není spuštěna služba správy.

  • Připojení brání pravidlo brány firewall.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno účtu oprávněného k připojení k serveru, webu nebo aplikaci.

Poznámka

Pomocí programu Správce služby IIS se k serveru mohou připojit pouze správci serveru.

Heslo

Zadejte heslo odpovídající uživatelskému jménu.

Další odkazy


Obsah