Dialogová okna Přidat připojovací pravidlo Povolit a Přidat připojovací pravidlo Odmítnout umožňují přidat do seznamu Omezení adres IPv4 položky, které povolí nebo odmítnou vzdálená připojení k webovému serveru. Vzdálená připojení lze povolit nebo odmítnout na základě určitých adres IPv4 nebo rozsahu adres IPv4.

Poznámka

Službu správy mohou nakonfigurovat pouze správci používající nástroj Správce služby IIS v místním počítači.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Specifická adresa IPv4

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit nebo odmítnout vzdálená připojení z určité adresy IPv4. Až vyberete tuto možnost, zadejte adresu IPv4 do příslušného pole.

Rozsah adres IPv4

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit nebo odmítnout vzdálená připojení z rozsahu adres IPv4. Až vyberete tuto možnost, zadejte rozsah adres IPv4 do příslušného pole.

Maska podsítě

Zadejte masku podsítě pro adresu IPv4 zadanou v poli Rozsah adres IPv4.

Další odkazy


Obsah