Dialogová okna Přidat nastavení aplikace a Upravit nastavení aplikace slouží k vytvoření nebo úpravám globálních proměnných uložených v centrálním umístění. Tyto dvojice název/hodnota jsou přístupné z libovolného místa aplikace.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Definuje jedinečný název nastavení aplikace.

Hodnota

Definuje hodnotu nastavení aplikace.

Další odkazy


Obsah