Dialogová okna Přidat vlastní ovládací prvek a Upravit vlastní ovládací prvek slouží k zadání nebo úpravě mapování předpony značky či oboru názvů pro vlastní ovládací prvek, který bude použit na více stránkách v aplikaci. Dialogová okna Přidat uživatelský ovládací prvek a Upravit uživatelský ovládací prvek slouží ke konfiguraci uživatelských ovládacích prvků, tj. kontejnerů, do kterých můžete umisťovat značky a ovládací prvky webového serveru.

Další informace o uživatelských a vlastních ovládacích prvcích naleznete v článku ASP.NET User Controls Overview (stránka může být v angličtině).

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Předpona značky

Nastaví předponu značky přiřazenou k ovládacímu prvku, například <aspSample: …>.

Obor názvů

Definuje obor názvů, ke kterému vlastní ovládací prvek náleží. Jedná se o stejný obor názvů, který byl zadán v kódu aplikace.

Toto pole je dostupné pouze pro vlastní ovládací prvky.

Sestavení

Nastaví název sestavení, ve kterém je definován typ vlastního ovládacího prvku.

Toto pole je dostupné pouze pro vlastní ovládací prvky.

Název značky

Určuje název značky uživatelského ovládacího prvku.

Toto pole je dostupné pouze pro uživatelské ovládací prvky.

Cesta k uživatelskému ovládacímu prvku (ASCX)

Určuje cestu k souboru uživatelského ovládacího prvku.

Toto pole je dostupné pouze pro uživatelské ovládací prvky.

Další odkazy


Obsah