Na stránce Aktuální relace můžete sledovat aktuální relace serveru FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Uživatelské jméno

Udává jméno uživatele dané relace.

Čas spuštění relace

Udává čas spuštění aktuální relace.

Aktuální příkaz

Udává aktuální příkaz.

Předchozí příkaz

Udává předchozí příkaz.

Čas spuštění příkazu

Udává čas spuštění příkazu.

Odeslané bajty

Udává počet odeslaných bajtů.

Přijaté bajty

Udává počet přijatých bajtů.

ID relace

Udává ID relace.

Adresa IP klienta

Udává IP adresu klienta.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Odpojit relaci

Umožňuje odpojit vybranou relaci.


Obsah