Funkce delegování správy umožňují správcům počítačů delegovat konfiguraci funkcí webů a aplikací uživatelům bez oprávnění správce a zároveň si zachovat úplnou kontrolu nad webovým serverem. Uživatelům systému Windows nebo programu Správce služby IIS můžete povolit připojení k webu nebo aplikaci. Tito uživatelé mohou delegované funkce konfigurovat na všech webech nebo ve všech aplikacích, ke kterým jim udělíte přístup. Chcete-li, aby se tito uživatelé mohli připojit k webovému serveru pomocí programu Správce služby IIS, musíte službu správy nakonfigurovat tak, aby povolovala vzdálená připojení.

Poznámky

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Přidejte uživatelské účty programu Správce služby IIS a povolte připojení uživatelů systému Windows nebo programu Správce služby IIS k webu nebo aplikaci.

Konfigurace uživatelských účtů pro připojení k webům a aplikacím v programu Správce služby IIS (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Konfigurujte stav delegování funkcí webů a aplikací pro uživatele webů a aplikací tak, aby mohli zobrazit a konfigurovat.

Delegování správy funkcí na webech a v aplikacích (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Konfigurujte nastavení připojení a povolte vzdálenou správu.

Konfigurace služby správy (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah