Role Web Server (IIS) v systému Windows Server® 2008 R2 umožňuje sdílet informace s uživateli přes Internet, intranet a extranet. Systém Windows Server 2008 R2 přináší službu IIS 7.5, což je jednotná webová platforma, do které jsou integrovány technologie IIS, ASP.NET a Windows Communication Foundation. Mezi klíčové funkce a vylepšení ve službě IIS 7.5 patří:

 • Integrovaná rozšíření

  • WebDAV a FTP

  • Filtrování požadavků

  • Moduly Administration Pack

 • Zdokonalení správy

  • Analyzátor doporučených postupů

  • Modul služby IIS pro prostředí Windows PowerShell™

  • Protokolování a trasování konfigurace

 • Zdokonalení hostování aplikací

  • Posílení zabezpečení služeb

  • Spravované účty služby

  • Webový základ umožňující hostování

  • Trasování chybných požadavků pro rozhraní FastCGI

 • Zdokonalení podpory technologie .NET v instalaci Server Core

V následujících částech získáte další informace týkající se role Web Server (IIS), povinných a nepovinných funkcí webového serveru a hardwaru a softwaru používaného pro spuštění webového serveru. Na konci tohoto tématu získáte informace o spuštění rozhraní webového serveru a možnostech, jak získat další informace o webových serverech služby IIS.

Co jsou webové servery?

Webové servery jsou počítače využívající určitý software, který jim umožňuje přijímat požadavky od klientských počítačů a odpovídat na tyto požadavky. Webové servery umožňují sdílet informace přes Internet, intranet a extranet.

Prostřednictvím webového serveru služby IIS 7 můžete také:

 • poskytovat informace uživatelům v síti Internet,

 • umožnit uživatelům stahovat a ukládat obsah pomocí serveru FTP nebo rozšíření WebDAV (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring),

 • hostovat webové služby, které obsahují obchodní logiku v případě třívrstvých aplikací,

 • distribuovat uživatelům aplikace prostřednictvím Internetu namísto fyzických médií, například disket a disků CD.

Webové servery mohou být užitečné pro různé zákazníky a potřeby. Příklad:

 • Majitelé malých firem by mohli poskytovat informace o svých službách pomocí jednoduchého webového serveru.

 • Majitelé středně velkých firem by mohli poskytovat své zboží a služby prostřednictvím objednávacího systému online složeného z různých aplikací na serveru.

 • Velké firmy by mohly vyvíjet obchodní aplikace a poskytovat je zaměstnancům prostřednictvím podnikových sítí intranet.

 • Společnosti provozující hostitelské služby by mohly poskytovat jednotlivým zákazníkům prostor na serveru a služby určené pro hostování různého obsahu a aplikací online.

 • Korporace by mohly poskytovat obchodním partnerům vhodné informace prostřednictvím sítě extranet.

Nové funkce v roli Webový server v systému Windows Server 2008 R2

Následující části popisují funkce a vylepšení služby IIS 7, webové platformy systému Windows Server 2008 R2.

Integrovaná rozšíření

Na základě rozšiřitelné a modulární architektury zavedené službou IIS 7 integruje a vylepšuje nová služba IIS 7.5 stávající rozšíření, aniž by přestala poskytovat možnosti dalšího rozšíření a přizpůsobení.

WebDAV a FTP

Funkce WebDAV a FTP dostupné ve službě IIS 7 byly výrazně zdokonaleny a nyní zahrnují řadu nových funkcí, které umožňují autorům publikovat webový obsah spolehlivěji a bezpečněji. Nové moduly FTP a WebDAV také poskytují správcům webových serverů další možnosti ověřování, auditování a protokolování.

Filtrování požadavků

Modul Filtrování požadavků, který byl dříve dostupný jako rozšíření služby IIS 7, pomáhá prostřednictvím omezení nebo blokování určitých žádostí HTTP zabránit, aby server přijal potenciálně škodlivé žádosti.

Moduly Administration Pack

Moduly rozšíření, které byly dříve ve službě IIS 7 dostupné jako součást dalších nástrojů sady IIS Administration Pack, pomáhají spravovat webový server služby IIS 7.5 z nástroje Správce služby IIS. Tyto moduly zahrnují Editor konfigurací a rozšíření uživatelského rozhraní, které pomáhají při správě pravidel filtrování požadavků a nastavení aplikací FastCGI a ASP.NET.

Zdokonalení správy

Služba IIS 7.5 má stejnou architekturu distribuované a delegované správy jako služba IIS 7, ale služba IIS 7.5 nabízí také nové nástroje pro správu.

Analyzátor doporučených postupů

Analyzátor doporučených postupů (BPA) je nástroj pro správu, ke kterému lze přistupovat pomocí programu Správce serverů a prostředí Windows PowerShell. Nástroj BPA může pomoci správcům omezit porušování doporučených postupů prohledáváním webového serveru služby IIS 7.5 a hlášením potenciálních problémů s konfigurací.

Modul služby IIS pro prostředí Windows PowerShell

Modul služby IIS pro prostředí Windows PowerShell je modulem snap-in prostředí Windows PowerShell, který umožňuje provádět úkoly správy služby IIS 7 a spravovat konfiguraci a běhová data služby IIS. K dispozici je také řada rutin zaměřených na jednotlivé úkoly, které usnadňují správu webů, webových aplikací a webových serverů.

Protokolování a trasování konfigurace

Protokolování a trasování konfigurace umožňuje auditovat přístup ke konfiguraci služby IIS a sledovat úspěšné či neúspěšné úpravy zpřístupněním případných nových protokolů, které jsou dostupné v Prohlížeči událostí.

Zdokonalení hostování aplikací

Prostřednictvím řady nových funkcí, které pomáhají zvýšit zabezpečení a vylepšit diagnostiku, představuje služba IIS 7.5 pro mnoho druhů webových aplikací, například ASP.NET a PHP, flexibilnější platformu s lepšími možnostmi správy.

Posílení zabezpečení služeb

Model izolace fondů aplikací služby IIS 7, který vedl ke zvýšení zabezpečení a spolehlivosti, umožňuje fondům aplikací služby IIS 7.5 spouštět jednotlivé procesy s jedinečnou identitou, která má nižší oprávnění.

Spravované účty služby

Účty domény, jejichž hesla jsou spravována hostitelským počítačem, jsou nyní ve službě IIS 7.5 podporovány jako identity služby. To znamená, že se správci serverů již nemusí obávat vypršení platnosti hesel fondů aplikací.

Webový základ umožňující hostování

Součásti jádra webového stroje služby IIS lze využívat jinými aplikacemi, které mohou být také jejich hostitelem. To umožňuje součástem služby IIS 7 obsluhovat žádosti HTTP přímo v aplikaci. Tato vlastnost je užitečná, povolujete-li základní funkce webového serveru vlastním aplikacím nebo ladicím aplikacím.

Trasování chybných požadavků pro rozhraní FastCGI

Vývojáři v jazyce PHP, kteří ve službě IIS 7.5 používají modul FastCGI, mohou ve svých aplikacích implementovat volání trasování služby IIS. Poté mohou vývojáři prostřednictvím trasování neúspěšných požadavků služby IIS řešit chyby aplikací laděním kódu během vývoje.

Zdokonalení podpory technologie .NET v instalaci Server Core

Možnost instalace Server Core systému Windows Server 2008 R2 dovoluje podporovat rozhraní .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 a 4.0. To znamená, že můžete hostit aplikace ASP.NET, provádět úkoly vzdálené správy z nástroje Správce služby IIS a místně spouštět rutiny obsažené v modulu služby IIS pro prostředí Windows PowerShell.

Hardware a software pro roli webového serveru

Hardwarové a softwarové požadavky pro roli webového serveru jsou stejné jako požadavky pro systém Windows Server 2008 R2. Na základě čítačů výkonu, výsledků laboratorních testů, existujících dat z provozních prostředí a pokusného zavedení určete kapacitu potřebnou pro server a upravte ji podle potřeb.

Instalace webového serveru služby IIS

Po dokončení instalace operačního systému se zobrazí seznam úvodních konfiguračních úloh. Pokud chcete nainstalovat roli Web Server (IIS), klikněte v seznamu úloh na možnost Přidat role a poté na možnost Webový server (IIS). Další informace o instalaci služby IIS naleznete v tématu Instalace.

Správa webového serveru služby IIS

Po dokončení instalace služby IIS použijte následující procedury pro spuštění nástroje Správce služby IIS v systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows® 7.

Postup spuštění Správce služby IIS v systému Windows Server 2008 R2
 • Klikněte na tlačítko Start, přejděte do podnabídky Nástroje pro správu a klikněte na příkaz Správce Internetové informační služby (IIS).

Postup spuštění Správce služby IIS v systému Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Ovládací panely.

 2. V Ovládacích panelech klikněte na ovládací panel Systém a údržba.

 3. V ovládacím panelu Systém a údržba klikněte na ovládací panel Nástroje pro správu.

 4. V ovládacím panelu Nástroje pro správu klikněte na položku Správce Internetové informační služby (IIS).

Další informace

Další informace o roli webového serveru získáte v nápovědě k serveru. Chcete-li to provést, spusťte modul Správce služby IIS, jak je popsáno v předchozí části, a stiskněte klávesu F1.

Další informace o roli webového serveru naleznete v tématech věnovaných systému Windows Server 2008 R2 na webu:


Obsah