Stránka Nastavení SSL umožňuje spravovat šifrování dat přenosů mezi serverem a klienty. Výběrem možností Ignorovat, Přijmout nebo Vyžadovat certifikáty můžete také požadovat, aby byl klient před získáním přístupu k obsahu identifikován.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Požadovat protokol SSL

Vyberte položku Požadovat protokol SSL (Secure Sockets Layer), chcete-li povolit 40bitové šifrování dat. Tento způsob šifrování pomáhá zabezpečit přenos mezi serverem a klienty. Nastavení lze použít v prostředí intranetu i v Internetu.

Požadovat 128bitový protokol SSL

Parametr Požadovat 128bitový protokol SSL zajišťuje silnější šifrování než 40bitová verze. 128bitové šifrování protokolem SSL pomáhá zabezpečit přenos mezi serverem a klienty v prostředí intranetu i Internetu.

Ignorovat

Toto je výchozí nastavení. Toto nastavení způsobí, že poskytované klientské certifikáty nejsou přijímány.

Poznámka

Tato možnost nevyžaduje, aby klienti před získáním přístupu k obsahu ověřovali svou identitu. Toto nastavení je proto nejméně bezpečné.

Přijmout

Toto nastavení vyberte, pokud chcete před povolením přístupu k obsahu přijmout klientské certifikáty (jsou-li k dispozici) a ověřit identitu klienta.

Vyžadovat

Tímto nastavením určíte, že před povolením přístupu k obsahu musí být ověřena identita klienta pomocí certifikátů.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah