Dialogová okna Přidat omezovací pravidlo Povolit a Přidat omezovací pravidlo Odmítnout slouží k definování pravidel pro povolení nebo odmítnutí přístupu k obsahu pro konkrétní adresu IP, rozmezí adres IP nebo název domény DNS.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Specifická adresa IPv4

Přidat omezovací pravidlo Povolit - chcete-li konkrétní adrese IPv4 povolit přístup k obsahu, zadejte adresu IPv4 do pole Specifická adresa IPv4 v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Povolit.

Přidat omezovací pravidlo Odmítnout - chcete-li konkrétní adrese IPv4 odmítnout přístup k obsahu, zadejte adresu IPv4 do pole Specifická adresa IPv4 v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Odmítnout.

Rozsah adres IPv4

Přidat omezovací pravidlo Povolit - do pole Rozsah adres IPv4 v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Povolit zadejte nejnižší hodnotu z rozsahu vybraných adres IPv4. Tuto možnost použijte, chcete-li přístup k obsahu povolit rozsahu adres IPv4. Dále zadejte masku podsítě.

Přidat omezovací pravidlo Odmítnout - do pole Rozsah adres IPv4 v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Odmítnout zadejte nejnižší hodnotu z rozsahu vybraných adres IPv4. Tuto možnost použijte, chcete-li přístup k obsahu odmítnout rozsahu adres IPv4. Dále zadejte masku podsítě.

Maska

Přidat omezovací pravidlo Povolit - do pole Maska v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Povolit zadejte masku podsítě. Tuto možnost použijte, chcete-li přístup k obsahu povolit rozsahu adres IPv4. Když služba IIS vyhodnotí tuto masku podsítě s adresou IPv4 zadanou v poli Rozsah adres IPv4, vymezí se horní a spodní hranice prostoru adresy IPv4.

Přidat omezovací pravidlo Odmítnout - do pole Maska v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Odmítnout zadejte masku podsítě přidruženou k rozsahu adres IPv4. Tuto možnost použijte, chcete-li přístup k obsahu odmítnout rozsahu adres IPv4. Při vyhodnocení této masky podsítě s adresou IPv4 zadanou v poli Rozsah adres IPv4 služba IIS definuje horní a dolní hranici adresového prostoru IPv4.

Název domény

Přidat omezovací pravidlo Povolit - do pole Název domény v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Povolit zadejte úplný název domény DNS.

Přidat omezovací pravidlo Odmítnout - chcete-li odmítnout doméně DNS přístup k obsahu, zadejte úplný název domény DNS do pole Název domény v dialogovém okně Přidat omezovací pravidlo Odmítnout.

Chcete-li zobrazit možnost Název domény, je třeba nejprve povolit omezení názvů domén pomocí dialogového okna Upravit nastavení funkcí.

Další odkazy


Obsah