Dialogové okno Upravit nastavení základního ověření umožňuje nastavit výchozí sféru pro základní ověřování.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Výchozí doména

Určuje výchozí doménu základního ověřování.


Obsah