Pomocí ověřování lze snáze potvrdit identitu uživatelů, kteří žádají o udělení přístupu k vašim webům. Služba IIS podporuje metody ověřování založené na výzvách i metody ověřování založené na přesměrování přihlášení. Metody ověřování založené na výzvách požadují od klientů správnou odpověď na výzvu iniciovanou na serveru. Metody ověřování založené na přesměrování přihlášení zjišťují identitu uživatele pomocí přesměrování uživatele na přihlašovací stránku. Obě metody ověřování nelze používat současně. Služba IIS podporuje také ověřování klientských certifikátů, které vyžaduje konfiguraci protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro požadovaný web.

Poznámky

Ve výchozím nastavení je nainstalováno pouze anonymní ověřování. Chcete-li ve službě IIS ověřovat klienty, je nutné nejprve nainstalovat funkce ověřování, které chcete používat.

 KrokOdkaz
Zaškrtávací políčko

Postup a přehled nastavení ověřovací strategie

Přehled funkcí ověřování ve službě IIS (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Instalace různých typů ověřování pomocí Průvodce službami přidávání rolí ve službě Správce serveru

Instalace služby IIS 7 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Konfigurace ověřování pomocí služby IIS 7

Konfigurace ověřování (stránka může být v angličtině)

Další odkazy


Obsah