Dialogová okna Povolit příkaz a Odmítnout příkaz slouží k přidání příkazu FTP do seznamu příkazů, pro něž služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Varování

Nesprávným použitím této funkce můžete zcela zablokovat přístup k serveru. Zakážete-li například přístup k příkazům USER a PASS, uživatelé se nebudou moci k serveru FTP vůbec přihlásit.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Příkaz

Určuje příkaz FTP, pro který služba FTP povolí nebo odmítne přístup.

Další odkazy


Obsah